אמון במערכת הבריאות

שלום רב,

החלטנו לשאול את האזרחים על רמת האמון שלהם כלפי מערכת הבריאות בישראל.

למטרה זו אנו מבקשים את הסכמתך למילוי השאלון שצפוי לקחת כ-5 דקות. נשמח אם תסכים/י להשתתף. כל תשובותיך תישמרנה בסודיות מלאה ותשמשנה לצורך ניתוח סטטיסטי בלבד.

תודה לך על שיתוף הפעולה!

This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.