תלמיד חוסן בבית ספרו למרות התנגדות הוריו

| מנהל משנה | וידאו