בואו להשפיע עוד היום

"מגזין זמן אמת" הוא אתר תקשורת שהוקם כדי לספק את מה שחסר כל כך במדיה – עיתונות אחרת, מעמיקה, המייצרת תוכן איכותי, שכולל תחקירים, סקירות ומאמרי עומק, ופועלת מתוך תחושת שליחות וללא אינטרסים מסחריים או פוליטיים, בתמיכת הציבור הרחב.

לתמיכה או הוראת קבע

ניתוח "חדשות זמן אמת": זינוק בתמותת ילדים ב-2021 לעומת השנתיים האחרונות. מקום לדאגה?

| 6307 צפיות
| 6307 צפיות

בזמן שמשרד הבריאות דוחף את קמפיין חיסוני הילדים הקטנים, ופרויקטור הקורונה ושטייניץ כבר מעלים על השולחן את הרעיון של חובת חיסונים, ניתוח "חדשות זמן אמת" על בסיס נתוני הלמ"ס ומאגר המידע הממשלתי מצביע על עלייה של 30% בתמותת ילדים בשנת 2021 לעומת 2020, ועלייה של 10% לעומת 2019. האם העליה הפתאומית נגרמה כתוצאה מהחיסונים או מסיבה אחרת שלא פורסמה?

| יריב המר | בריאות

במקביל למבצע החיסונים נרשמה עלייה של 30% בתמותת ילדים ובני נוער החל מאמצע מרץ ועד לאמצע אוקטובר 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועלייה של 10% לעומת שנת 2019. זאת על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו לפני כשבוע. מספר הפטירות מאז מרץ השנה של ילדים ובני נוער בגילאי 0-19 גדול ב-134 לעומת שנה שעברה וב-44 לעומת שנת 2019.

על פי ניתוח הנתונים ממאגר המידע הממשלתי, עד אמצע מרץ ניתנו חצי מיליון מנות חיסון לילדים ובני נוער, כאשר השיא היה באמצע פברואר. עד כה ניתנו כ-1.8 מיליון מנות חיסון לילדים ובני נוער.

נתוני הלמ"ס מתייחסים באופן כללי לילדים ובני נוער בגילאים 0-19, ולמרבה הצער אינם מפרטים את התמותה בפירוט בקבוצות הגילאים השונות באוכלוסייה זו. ואולם, מנתונים אלה עולה כי החל משבוע 10 (אמצע מרץ) ועד לשבוע 41 (אמצע אוקטובר) נפטרו בישראל 590 ילדים ובני נוער בשכבת הגיל 0-19.  

נדגיש כי נתון זה מתקבל לאחר שהוסרו מנתוני 2021 ההרוגים מאסון מירון שהתרחש בסוף אפריל (בשבוע 17) –  15 ההרוגים בני 0-19 (בשבוע 17).

בשנה שעברה נפטרו בתקופה המקבילה 456 צעירים. כלומר, הפרש של 134 ילדים ובני נוער שנפטרו, וב-2019 בתקופה המקבילה נפטרו 546 ילדים. כלומר, הפרש של 44 ילדים ובני נוער שנפטרו.

כאשר מתייחסים לשנה כולה (עד שבוע 41) – מספר הילדים ובני הנוער שנפטרו עומד על 718, לעומת 614 בשנה שעברה. כלומר, מעל 100 נפטרים ילדים ובני נוער השנה יותר מבשנה שעברה, לא כולל אסון מירון.

 

זינוק בתמותת הילדים החל ממרץ 2021

כפי שניתן לראות בגרף למטה, גל ההתחסנות הראשון היה בשלושת החודשים הראשונים של השנה (הקו המקווקו מציין את ההתחסנות). בחודשים ינואר פברואר התמותה בשנת 2021 הייתה דווקא נמוכה יותר לעומת שנת 2020 – 114 ילדים בני 0-19 נפטרו ב-2021, לעומת 141 ב-2020. אלא שאז התהפכו היוצרות. בחודשים מרץ עד יוני 2021 נפטרו 318 ילדים בני 0-19, לעומת 253 ב-2020 (שוב, ללא מספרי אסון מירון). כאמור, שיא ההתחסנות באוכלוסיית הילדים (גילאי 15 ומעלה) היה בפברואר.

לאחר אישור חיסון הילדים בגילאי 12-15 בתחילת יוני החל גל חיסונים שני. במקביל אליו, החל מספר הילדים ובני הנוער שנפטרו לעלות, כאשר ביולי עד ספטמבר 2021 נפטרו 263 ילדים בני 0-19, לעומת 203 ב-2020.

WhatsApp Image 2021 12 01 at 13.59.37

לא ניתן כמובן לקבוע שהתמותה העודפת נובעת ישירות מהחיסונים, שכן משרד הבריאות אינו מספק את כל הנתונים ולא התבצע ניתוח מעמיק. ואולם, הנתונים והמגמה שעליהם מצביע הניתוח הם נורה אדומה שמחייבת לבצע ניתוח כזה, תוך הצגת הנתונים המלאים בשקיפות, בפרט לאור העובדה שאחד ההבדלים המשמעותיים בין שנת 2020 לשנת 2021 הוא מבצע החיסונים, ולא ניתן כל הסבר אחר.

התמותה העודפת - לא מקורונה

כמות של 100 נפטרים עודפים בקבוצת הגיל הזו לאורך השנה איננה יכולה כמובן להיות מוסברת בפטירה מקורונה, שכן משרד הבריאות מדווח על 10 נפטרים בלבד בני 0-19 בשנת 2021 מסיבוכי קורונה (ללא פירוט אודות מחלות רקע ונסיבות כל מקרה), והחל משבוע 10 על פי דיווח משרד הבריאות, ישנם 5 נפטרים בלבד המוגדרים על ידי המשרד כנפטרי קורונה. במלים אחרות, גם אם נתייחס לכל 10 הנפטרים שמשרד הבריאות מגדיר כנפטרי קורונה - עדיין אין בכך כדי להסביר 100 נפטרים יותר לעומת השנה שעברה. 

יתירה מכך, הניסיון לטעון שמחלת הקורונה עצמה מסוכנת לילדים ולכן חובה לחסן אותם, מתנפץ אל מול הנתונים, שמראים שבשנת 2020 הייתה ירידה בתמותת ילדים לעומת 2019. שנת 2020 – שנת קורונה ללא חיסונים, הייתה שנה פחות קטלנית לילדים משנים אחרות. נתוני הלמ"ס ממחישים היטב שבניגוד לטענות משרד הבריאות, הקורונה אינה מסוכנת לילדים.

 

עלייה בתמותה גם בגילאי 20-29

החשיבות של ניתוח נתוני התמותה בילדים והנגשת המידע והנתונים המלאים לציבור באופן שקוף רבה ודחופה במיוחד לאור העובדה שגם בקרב גילאי 20-29 ישנה תמותה עודפת משמעותית בשנת 2021 על פני 2020 ועל פני השנים שקדמו לה. השנה יש תמותה של 12% מעל לממוצע הרב-שנתי בגילאי 20-29 (עד שבוע 40). מדובר ב-363 צעירים לעומת 333 בשנת 2020, ולממוצע רב-שנתי של 323 מאז שנת 2015. גם בקבוצת גילאים זו ניתן לראות שהעלייה בתמותה נמצאת בהתאמה לגלי ההתחסנות (גם בקבוצה זו, הנתונים אינם כוללים את הרוגי אסון מירון בשבוע 17 – חודש 4). 

החל משבוע 10 עד שבוע 40 ישנם 23 נפטרים מעל לממוצע הרב שנתי. לעומת זאת, על פי נתוני משרד הבריאות היו בשבוע 10 ואילך 10 נפטרים המוגדרים כנפטרי קורונה. כלומר, אפילו אם מתייחסים לכל הנפטרים שמשרד הבריאות מגדיר כנפטרי קורונה ככאלה – עדיין יש עלייה במספר הנפטרים, שלא ניתן להסבירה בפטירות מקורונה.

WhatsApp Image 2021 12 01 at 12.47.06

עד למועד פרסום הכתבה לא התקבלה תגובה ממשרד הבריאות.

 

 


בואו להשפיע עוד היום

"מגזין זמן אמת" הוא אתר תקשורת שהוקם כדי לספק את מה שחסר כל כך במדיה – עיתונות אחרת, מעמיקה, המייצרת תוכן איכותי, שכולל תחקירים, סקירות ומאמרי עומק, ופועלת מתוך תחושת שליחות וללא אינטרסים מסחריים או פוליטיים, בתמיכת הציבור הרחב.

לתמיכה או הוראת קבע

תגובות לכתבה זו יועברו לאישור לפני פרסום. אנא השתמשו בשפה מכבדת ואם מצאתם טעות, אנא צרפו נימוק ענייני וקישור למקור הטענה.

5000 תוים נשארו


מאיר
הציר האופקי
לא הבנתי מה משמעות 1 עד 10 בציר האופקי, חודשים? סתם מספר רץ?

0
ניצן
הערה עריכתית
אתם מעולים! רק הערה טכנית: ממליצה לעשות לטקסט יישור לשני הצדדים ולהגדיר רווח גדול יותר בין השורות. ישפר מאוד את המראה של הטקסט ויראה מקצועי יותר וקריא יותר.
1
אפרת
תגובת משרד הבריאות: הכל בסדר
יש לכם בעיה בנתונים, לפי הנתונים שלנו חיסון ילדים מעלה אינטליגנציה ומונע דמנציה בגיל 80
-1
דורית שורש
פרשנות שגויה
שלום יריב, דוגמה נהדרת לעיוות נתונים ופרשנות שגויה. לדעתי, זו טעות להשוות את נתוני השנה לאלו של שנה שעברה, כיוון שבשנה שעברה (וגם בחלק מזו הקודמת) כבר היינו בסגר, כך שילדים לא נפגעו בתאונות דרכים וטיולים ובאופן כללי היו בהשגחת מבוגרים רוב שעות היום.
אם כבר, צריך להשוות לשנים שלפני הקורונה. אז לפי נתוני הלמ"ס בבדיקה שלי בין שבוע 10 לשבוע 41 בשנת 2018 מתו 570 בני 0-19 (שזה 20 פחות מהשנה) האם בהכרח זה בגלל החיסון??? לא נראה לי, כי בשנת 2017 באותה תקופה מתו 590 (בדיוק כמו השנה), ובשנת 2016 מתו 596. מעבר לזה כבר לא היתה לי סבלנות לבדוק. וכל זה מבלי להזכיר את העובדה שגם מספר הילדים בארץ גדל כך שהגיוני שגם מספר המתים.
לדעתי, זה חוסר אחריות וחוסר מקצועיות לפרסם נתונים בצורה כזו!
אשמח אם תהיה מספיק הוגן ואחראי לתקן את הכתבה.
המשך יום טוב,
דורית

2
אריה
דורית, הראו לך את הקשר הסיבתי ע"י הסדר הכרונולוגי
גל התחסנויות רודף גל תמותה בשתי קבוצות גיל, האם זה מקרי? בקבוצת הגיל 20-29 הראו לך שגם ביחס לממוצע הרב שנתי יש עליה. האם זה לא מספיק כדי להרים דגל אדום? אם המסקנות לא נכונות, שמשרד הבריאות יפרסם את הנתונים בצורה שקופה לציבור באופן שניתן יהיה לקבוע אם יש או אין קשר לחיסונים. חובת ההוכחה היא על משרד הבריאות ועל מי שמעודד להתחסן למרות כל התופעות המדאיגות שצריך להיות עיוור כדי לא לשים לב אליהן. עד אז כל כתבה כזאת מבורכת גם אם לא מספיק מדעית לטעמך או סתם לא לרוחך.
0
אלי
שטייניץ די מחשיד, לא בפעם הראשונה
שטייניץ שלמיטב הבנתי למד פילוסופיה ופלצפן גדול שממעיט מאוד לבטא את עמדותיו בעניינים שקשורים לעבודתו אבל בנושא הקוביד הוא כבר הציע ניסויים בילדים וכעת גם הצעה חולנית, יש מצב כי הוא לכאורה משת"פ של מפתחי המגיפה
2
קובי טל
יש לומר ביושר:
עפ"י הנתונים, "חיסוני" ה-mRNA הורגים.
2
דני
וזה בלי שפעת
יש לקח בחשבון שזה בשנה ללא שפעת, ככה שהעליה אפילו יותר גדולה
2
דני
סיבות מוות
האם יש פירוט של סיבות מוות? עליה בהתאבדויות ורצח כתוצאה מהסגרים וירידה בתאונות שנה שעברה גם עקב הסגרים. התאבדות ותאונות זה סיבות מוות עיקריות בגילאים האלה.
-1
יבגני
לא כתוב ליד הגראפים מה הם מסמלים
לכן קשה להעריך את הנתונים
0

משרד הבריאות הסתיר מהצט"מ את המחקר שהצביע על סיכון מוגבר לתופעות לוואי מחיסון פייזר בילדים קטנים

| יפה שיר-רז | בריאות

ממצאי המחקר, שהצביעו על כמות כפולה עד פי 4 של דיווחי תופעות לוואי בילדים הקטנים, הוסתרו לא רק מהציבור - אלא גם מהצט"מ. כתוצאה מכך, הקונצנזוס בין חברי הצט"מ בדיון על אישור החיסון לתינוקות היה: "החיסון בטוח לתינוקות". ד"ר בועז לב, ראש הצט"מ, שיודע בדבר המחקר על ידי עמותת 'החזית המקצועית לאתיקה', אמר: "ברמת הבטיחות אני מאמין לגמרי בחיסון ומרגיש חופשי להמליץ"

האלגוריתם אשם? ה-CDC הסיר בחשאי רבע ממקרי המוות בילדים שיוחסו לקורונה

| יפה שיר-רז | בריאות

ה-CDC הסיר מאתר מעקב הנתונים שלו עשרות אלפי מקרי מוות המיוחסים לקורונה, בהם כ-25% ממקרי המוות בילדים. הנתונים המנופחים שימשו את ה-FDA כדי להצדיק את מתן היתר החירום לחיסון הילדים. לטענת ה-CDC: חלה טעות – האלגוריתם אשם

מה מסתיר ה-CDC? הסוכנות מסרבת לפרסם נתונים על יעילות הבוסטר בקרב בני 18-49, מחשש שהם עלולים לחשוף את אי יעילותם, וכן מידע על אשפוזי ילדים  

| יפה שיר-רז | בריאות

מניעת הפרסום הובילה לזעם מצד הקהילה המדעית ולחשדות שהסוכנות אינה מפרסמת את הנתונים משום שהם מחלישים את הנרטיב אודות יעילות הבוסטרים באוכלוסיות מסוימות. למרבה האבסורד, מהביקורת בקהילה המדעית על ה-CDC עולה שהסתרת הנתונים הובילה לכך שמדענים אמריקנים "נאלצו" להתבסס על הנתונים הישראלים

שבדיה: מפסיקים לחסן ילדים בני 5-11

| יפה שיר-רז | בריאות

 

רשות הבריאות של שבדיה החליטה אתמול כנגד ההמלצה לחסן ילדים בגילאי 5-11. "איננו רוצים לחסן קבוצה שלמה של ילדים למען החברה", אמרה ברטה ביוקלונד, מהסוכנות לבריאות הציבור בשבדיה

ה-CDC מדווח על 8 מקרי מיוקרדיטיס בילדים בני 5-11 לאחר חיסון פייזר. 58 דיווחים על תופעות לוואי בגילאים אלה סווגו כחמורות

| יפה שיר-רז | בריאות

מספר הדיווחים בקרב הילדים הצעירים בגילאי 5-11 עלתה פי 2 בתוך חודש וחצי, מאז תחילת מסע החיסונים בקבוצת גיל זו. 58 מקרים סווגו כחמורים - עלייה של 40% מלפני 3 שבועות. בין הדיווחים, ילד בן 7 לקה באירוע לב חמור שלוש שעות לאחר שקיבל את חיסון פייזר, ועל פי הדיווח למערכת ה-VAERS מטופל באקמו

מערכת ה-VAERS האמריקאית: 52 דיווחים על מקרי מוות בילדים – 46 מתוכם בחיסון פייזר

| יפה שיר-רז | בריאות

תינוק בן 5 חודשים שנפטר יומיים לאחר שאמו חוסנה בעבודה, ילד בן 16 שמת במהלך שיעור מתמטיקה בזום ביום החיסון, ולראשונה בהיסטוריה של ה-VAERS – ילד בן 15 שנפטר מאי ספיקת לב. סיבות המוות השכיחות שדווחו הן בעיות לב וקרישיות.ד"ר ג'סיקה רוז, מומחית לאימונולוגיה נגיפית ולביולוגיה חישובית בחנה את הדו"ח של פייזר שפורסם לאחרונה וחושפת: 34 אירועי תופעות לוואי בילדים בני פחות מ-16 דווחו במסמך. 59 דיווחים הועלמו מממנו בנימוקים כמו גובה או משקל לא מתאימים לגיל

בואו להשפיע עוד היום

"מגזין זמן אמת" הוא אתר תקשורת שהוקם כדי לספק את מה שחסר כל כך במדיה – עיתונות אחרת, מעמיקה, המייצרת תוכן איכותי, שכולל תחקירים, סקירות ומאמרי עומק, ופועלת מתוך תחושת שליחות וללא אינטרסים מסחריים או פוליטיים, בתמיכת הציבור הרחב.

לתמיכה או הוראת קבע

אולי יעניין אותך גם...