פרויקט מיוחד: המדינות המחוסנות בעולם, האם החיסון פתר את הבעיה – או שמא החיסון הוא הבעיה?

ניתוח שנערך על ידי "חדשות זמן אמת" מראה: במרבית המדינות המחוסנות ביותר בעולם, החיסונים לא פתרו את בעיית הקורונה. ברבות מהן, קצב התמותה מקורונה היה מתואם מאוד לקצב ההתחסנות, כמו בישראל, כולל גל מיוחד במקביל לחיסון בבוסטר